Connecting the world with the Love of Jesus Christ through the Gospel and equipping the believer. Konekte lemond ak lanmou Jezi Kris nan levanjil la epi ekipe kwayan yo

Restoring hope in marriages, and families. Restore espwa nan maryaj ak fanmi yo

Serving God, one another and our community Sèvi Bondye, sèvi youn lòt ak kominote a